‹ Dla pacjenta 

G. Bezpłatna rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców powiatu poddębickiego w MOŻ-MED – bieżący nabór do projektu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOŻ-MED” S.J. Możdżan w Poddębicach zaprasza do udziału w projekcie pt.: „Bezpłatna rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców powiatu poddębickiego w MOŻ-MED”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.

Okres realizacji projektu: 01.08.2022 r. – 30.09.2023 r.

Celem główny projektu jest poprawa sprawności i aktywności zawodowej 250 osób (128kobiet/122mężczyzn) z powiatu poddębickiego z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, poprzez rehabilitację, tak aby mogli oni podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową w czasie trwania projektu (do 30.09.23r) i po jego zakończeniu. Cel główny zostanie osiągnięty od 01.08.22 do 30.09.2023r.

Główny rezultat projektu to podjęcie pracy lub kontynuowanie zatrudnienia przez 25 osób.

Całkowita wartość Projektu: 465 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 395 250,00 PLN

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Projekt jest adresowany do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkiwanie na terenie powiatu poddębickiego,
 • wiek powyżej 50 roku życia,
 • zdiagnozowana choroba układu kostno-stawowego mięśniowego i tkanki łącznej, w szczególności:
  • o z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi i/lub ograniczeniem ruchomości w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów i innych artropatii,
  • o z chorobami kręgosłupa,
  • o z chorobami tkanek miękkich (mięśni, powięzi i ścięgien).
 • niekorzystanie w ciągu ostatnich 6 miesięcy ze świadczeń takich jak zaplanowane w projekcie, finansowanych z innych środków publicznych, w tym NFZ.

Ponadto uczestnicy muszą spełniać poniższe warunki:

 • Stan zdrowia umożliwiający podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym,
 • Wyrażenie pisemnej zgody na udział w projekcie.

Projekt zakłada pierwszeństwo w rekrutacji dla:
osób zamieszkujących na terenie obszarów wiejskich, w miastach średnich oraz miejscowości <20 000 mieszkańców.

Udział w projekcie obejmuje:

 • Konsultację z lekarzem POZ
 • I konsultację rehabilitacyjną kwalifikującą do projektu i zabiegów rehabilitacyjnych,
 • zabiegi rehabilitacyjne z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej,
 • warsztaty psychoedukacyjne (spotkanie z dietetykiem i psychologiem)
 • II konsultację rehabilitacyjną – końcowa konsultacja
 • III konsultację rehabilitacyjną – ocena skuteczności zastosowanych wcześniej świadczeń.

Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOŻ-MED” s.j. Możdżan, ul. Miła 27, 99-200 Poddębice, telefon: 43 678-98-99, e-mail: mozmed.poczta.pl@vp.pl

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Skip to content