O nas

Poddębice to miasto powiatowe w woj. łódzkim, położone w nizinie rzeki Ner, będącej prawym dopływem Warty. Oddalone jest 25 km od Łęczycy, 35 km od Łodzi, 45 km od Sieradza na drodze łączącej Łódź z Poznaniem.

Teresa i Krzysztof Możdżan w 2000 roku podjęli niepopularną decyzję o utworzeniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach. Niezależnie od rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia, rozwój urbanistyczny Poddębic oraz oczekiwania społeczne wymusiły wzbogacenie oferty świadczonych usług na rynku medycznym w mieście.

Dr n. med. Teresa Świderska–Możdżan

jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej. W latach 1986–2001 pełniła funkcję ordynatora oddziału chorób wewnętrznych w szpitalu w Poddębicach. Posiada duże doświadczenie zawodowe i kierownicze.

Dr n. med. Krzysztof Możdżan

był specjalistą neurologiem, w latach 1986–2007 pracował w oddziale chorób wewnętrznych, prowadził pododdział neurologii i oddział opieki długoterminowej w ZOZ w Poddębicach.

Dr n. med. Michał Możdżan

specjalista chorób wewnętrznych, balneologii i medycyny fizykalnej, diabetologii oraz geriatrii. Pracuje w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Dr n. farm. Marcin Możdżan

jest farmaceutą. Posiada specjalizację z farmacji aptecznej. Jest magistrem zdrowa publicznego i absolwentem studiów podyplomowych MBA w Ochronie Zdrowia. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dr n. med. Monika Możdżan

specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii i farmakologii klinicznej. Pracuje w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

W dniu 9 kwietnia 2001 roku w kancelarii notarialnej w Poddębicach zostały złożone wzory podpisów wspólników spółki jawnej „MOŻ-MED” przez Teresę i Krzysztofa Możdżan.

Celem działania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MOŻ–MED” jest:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • profilaktyka zdrowotna,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

 

Przedmiotem działania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MOŻ–MED” jest udzielenie ambulatoryjnych świadczeń w zakresie: lekarza rodzinnego, lekarskiej opieki specjalistycznej, w tym rehabilitacyjnej, świadczeń fizjoterapeutycznych ambulatoryjnych w ramach gabinetu rehabilitacji dziennej oraz świadczeń w warunkach stacjonarnych w zakresie rehabilitacji leczniczej–oddział szpitalny o nazwie oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz zakład opiekuńczo-leczniczy.
Ponadto funkcjonują komórki: hospicjum domowe, zespół długoterminowej opieki pielęgniarskiej.

Strukturę wewnętrzną NZOZ „MOŻ–MED” tworzy:

A. Przychodnia, mieszcząca się w siedzibie NZOZ-u „MOŻ–MED” wraz z komórkami:

 1. poradnia lekarza rodzinnego
 2. gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.
 3. gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej,
 4. poradnia dietetyka,
 5. gabinet zabiegowy,
 6. punkt szczepień,
 7. poradnia kardiologiczna,
 8. poradnia neurologiczna,
 9. poradnia diabetologiczna,
 10. poradnia rehabilitacyjna,
 11. gabinet fizjoterapii i gabinet rehabilitacji dziennej, obejmujące pracownie: kinezyterapii, hydroterapii, masażu leczniczego, gabinet balneologii, gabinet medycyny fizykalnej,
 12. pracownia badań holterowskich,
 13. pracownia badań elektrokardiograficznych,
 14. pracownia USG.

B. Szpital, mieszczący się w siedzibie NZOZ-u „MOŻ -MED” wraz z komórkami organizacyjnymi:

 1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych,
 2. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
 3. Hospicjum Domowe,
 4. Zespół Długoterminowej Opieki Pielęgniarskiej.

Działalnością przychodni Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MOŻ-MED” (podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna) kieruje kierownik odpowiedzialny za jej prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie. Kierownik nadzoruje bieżącą działalność poradni i reprezentuje ją na zewnątrz.

2004

W dniu 24 sierpnia 2004 roku oddano do użytku część obiektu przy ul. Miłej 27 w Poddębicach dla celów poradni.

2006

11 października 2006 roku oddano do użytku drugą część wybudowanego obiektu dla potrzeb lecznictwa stacjonarnego.

 

2007

Natomiast dalsze decyzje dotyczyły rozpoczęcia działalności gabinetu rehabilitacji, pracowni fizjoterapii, kinezyterapii, masażu leczniczego na 2007 rok.

 

W wyniku rozstrzygnięć konkursowych z NFZ od 1 listopada 2007 roku rozpoczął działalność Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

2008

NZOZ „MOŻ–MED” 13 lutego 2008 roku jako pierwszy podmiot na terenie powiatu poddębickiego podjął uchwałę w sprawie opracowania, wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001: 2000.

2010

Na posiedzeniu wspólników NZOZ „MOŻ–MED” w dniu 12 marca 2010 roku podjęto decyzję o rozbudowie części szpitalnej, a trzy miesiące później w sprawie doskonalenia i nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością wg EN-ISO 9001:2008 oraz wdrożenia procedur zgodnych z wymaganiem standardów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości (CMJ).

Działalność NZOZ „MOŻ–MED” podlega procedurom legislacyjnym podobnie jak i inne podmioty ochrony zdrowia na terenie kraju. Świadczone usługi w Podstawowej Opiece Zdrowotnej skierowane są na: promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę, leczenie, ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację pacjenta.

Podstawowym ogniwem systemu jest lekarz rodzinny, najczęściej specjalista tej dziedziny. Do jego obowiązków należy prowadzenie profilaktyki zdrowotnej zadeklarowanych pacjentów i ich leczenie. W przypadku, gdy choroba pacjenta wymaga leczenia specjalistycznego, lekarz POZ wydaje skierowanie do poradni specjalistycznej lub szpitala. W NZOZ „MOŻ–MED” w POZ odbiorcami usług są pacjenci, którzy po dokonaniu i złożeniu właściwej deklaracji wyboru: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i/lub położnej. Wszystkie dane osobowe są zbierane i przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi.

Kompleksowa opieka medyczna, dostępność do badań diagnostycznych i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, skrócone procedury przekonały wielu chorych do zadeklarowania się do naszej jednostki.

Skip to content