‹ Ambulatorium

Poradnia Diabetologiczna

Zadaniem Poradni Diabetologicznej jest diagnozowanie i leczenie chorych z powodu cukrzycy zgodnie ze standardami opracowanymi przez Światową Organizację Zdrowia i Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Świadczenie usług odbywa się na podstawie skierowania do poradni od lekarzy pierwszego kontaktu lub innych specjalności.

Poradnia Diabetologiczna NZOZ „MOŻ-MED” świadczy usługi na podstawie podpisanej umowy z NFZ od miesiąca marca 2009 roku.

Rola poradni diabetologicznej polega na:

Indywidualnej edukacji pacjenta w zakresie:

 • samokontroli: szkolenie obsługi glukometru (możliwość otrzymania glukometru lub wymiany starego na nowy)
  interpretacji otrzymywanego wyniku, właściwej pielęgnacji
  stóp,
 • diety: możliwość korzystania z porady dietetyka,
 • wysiłku fizycznego,
 • postępowania w razie hipoglikemii,
 • zasad podawania insuliny–sposób przechowywania insuliny, obsługa wstrzykiwacza, techniki wstrzykiwań.

Indywidualnej edukacji pacjenta w zakresie:

 • diagnostykę,
 • badanie fizykalne,
 • ustalenie postępowania farmakologicznego.
Skip to content