‹ Ambulatorium

Fizjoterapia

Godziny pracy poradni poniedziałek – piątek: 08:00-18:00

Pracownia fizjoterapii oferuje zabiegi z zakresu:

• fizykoterapii

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • diadynamik
 • TENS
 • prądy interferencyjne
 • prądy Trauberta
 • Prądy Kotz’a
 • elektrostymuklacja
 • laser punktowy
 • laser punktowy wysokoenergetyczny
 • laser skaner
 • lampa Sollux
 • pole magnetyczne
 • Terapuls – pole magnetyczne wysoliej częstotliwości ultradźwięki
 • sucha kąpiel kwasowęglowa
 • fala uderzeniowa
 • Salus – Talent – głeboka stymulacja elektromagnetyczna.

 

• krioterapii

 • krioterapia (ciekły azot)
 • krioterapia (miejscowa elektrycznie schłodzonym powietrzem)

• kinezyterapii

 • ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu kończyn górnych i dolnych
 • ćwiczenia samowspomagane kończyn
 • ćwiczenia bierne mechaniczne kończyny dolnej i górnej (szyna)
 • wyciąg mechaniczny kręgosłupa szyjnego lub lędźwiowego

 

• hydroterapii

 • kąpiele wirowe kończyn
 • kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa

 

• masażu leczniczego

 • masaż ręczny kręgosłupa (częściowy)
 • masaż ręczny całego kręgosłupa
 • masaż mechaniczny – Aquavibron
 • masaż mechaniczny – łóżko wodne
 • masaż mechaniczny – fotel
 • masaż mechaniczny limfatyczny kończyn górnych lub dolnych – BOA
 • masaż limfatyczny mechaniczny kończyn dolnych i dolnego odcinka kręgosłupa – BOA
 • masaż mechaniczny stóp

Wykonujemy zabiegi w ramach umowy podpisanej z
Narodowym Funduszem Zdrowia oraz komercyjnie.

Rehabilitacja realizowana jest:

 • w warunkach ambulatoryjnych:

Skierowanie do na zabiegi fizjoterapeutyczne może być wystawione przez każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Zlecenie należy zarejestrować w pracowni fizjoterapii w ciągu 30 dni od daty wystawienia w celu ustalenia terminu rehabilitacji.

Pacjent ma prawo do fizjoterapii – w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych, nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

 • w warunkach domowych:

Zabiegi w warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do przychodni, a wymagają rehabilitacji leczniczej. Zabiegi te są wykonywane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie takie należy również zarejestrować w pracowni fizjoterapii.

Czas trwania rehabilitacji w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

– ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
– ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
– uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
– chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
– chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
– urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
– osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

W przypadku skierowań z instytucji nie posiadających umowy z NFZ istnieje możliwość wykupienia zabiegów (zgodnie z cennikiem dostępnym w rejestracji przychodni).

Skip to content