STRONA GŁÓWNA

powerDDOMUE EFS

DSC_0599

A K T U A L N O Ś C I

 

Zapraszamy do udziału w programach profilaktycznych finansowanych przez

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

„Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego”

 

Jeśli jesteś dorosłym mieszkańcem województwa łódzkiego za schorzeniami układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, posiadającym skierowanie do poradni rehabilitacyjnej  – skorzystaj z tego programu!

W ramach programu pacjenci będą mogli bezpłatnie  skorzystać z:

1. Porady lekarskiej rehabilitacyjnej, w trakcie której lekarz przeprowadzi wywiad, odpowiednie badanie przedmiotowe i ustali indywidualny program rehabilitacji wystawiając zlecenie na zabiegi fizjoterapeutyczne.

2. Zabiegów fizjoterapeutycznych – kinezyterapia, ciepłolecznictwo, krioterapia, hydroterapia, leczenie polem elektromagnetycznym, ultradźwięki, laseroterapia, masaż oraz inne zabiegi rekomendowane zgodnie z osiągnięciami najnowszej wiedzy i praktyki rehabilitacyjnej. Możliwe jest zlecenie maksymalnie 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie przez okres 2 tygodni (10 dni).

Wybór i liczba zabiegów jest decyzją lekarza przeprowadzającego kwalifikację do fizjoterapii.

Wymagane jest skierowanie do poradni rehabilitacyjnej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Termin wizyty będzie uzależniony od kolejności zapisu.

Realizacja Programu trwa do końca listopada 2016 roku lub do wyczerpania środków finansowych.

Program w całości finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.

 

Więcej informacji na temat programów profilaktycznych można uzyskać w

rejestracji NZOZ „MOŻ-MED”,

ul. Miła 27, 99-200 Poddębice

oraz pod numerem telefonu: 43 678 98 99.

 

Z A P R A S Z A M Y !