‹ Pobyt stacjonarny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych – ZOL – to forma stacjonarnej opieki długoterminowej, udzielająca całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji, u których zakończono proces diagnostyki i leczenia.
Chorzy kierowani do ZOL-u wymagają stałego nadzoru fachowego personelu poprzez:

• opiekę lekarską,
• opiekę pielęgniarską,
• usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,
• leczenie farmakologiczne,
• zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
• zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
• ustalenie i stosowanie diety,
• stymulację metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,
• przygotowanie rekonwalescenta pacjenta i rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
• zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
• zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy NZOZ „MOŻ-MED” rozpoczął działalność 1 listopada 2007 roku. Usytuowany jest na parterze budynku, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych z salami jedno i dwułóżkowymi. Do 2011 roku dysponował 30 łóżkami. Aktualnie po rozbudowie i modernizacji ZOL posiada 44 łóżka.

Do ZOL „MOŻ-MED” przyjmowani są również pacjenci w stanie wegetatywnym ze skalą Barthel 0, skalą Glasgow do 8 odżywiani dietą przemysłową poprzez PEG lub zgłębnik nosowo-żołądkowy, a także wkłucie centralne (Multi-mell 2000 kcal). Zakład zapewnia pacjentom opiekę poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej i doświadczonej kadry lekarsko-pielęgniarskiej, której nadrzędnym celem jest dobro pacjenta. Pacjenci przebywający w ZOL-u korzystają również z zabiegów rehabilitacji leczniczej. Na terenie placówki znajduje się sala intensywnego nadzoru, gdzie przyjmowani są pacjenci w stanie wegetatywnym, wymagający wentylacji i żywienia pozajelitowego lub dojelitowego.
Bezpieczeństwo pacjentów zapewnione jest poprzez monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przebywają osoby, przewlekle chore, które ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji oraz rehabilitację, powinny przebywać w zakładzie opiekuńczym, i które w ocenie skalą poziomu zapotrzebowania na opiekę osób trzecich (opartą na skali Barthel) – uzyskały 40 punktów lub mniej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia do ZOLu nie mogą być przyjmowani pacjenci z chorobą nowotworową, chorobą psychiczną lub uzależnieniem.
Kwalifikacja pacjenta do objęcia opieką w ZOL-u odbywa się na podstawie wniosku wystawionego przez lekarza i pielęgniarkę.