Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów NZOZ „MOŻ-MED”

1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest NZOZ „MOŻ-MED”, zwany dalej: „Administratorem”.

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:ul. Miła 27, 99-200 Poddębice. lub telefonując pod numer: 43 678 98 99

Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych dr n. med. Michała Możdżana, pisząc na adres: ul. Miła 27, 99-200 Poddębice lub telefonując pod numer: 43 678 98 99

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług, obsługi rozliczeń i płatności związanych z tymi usługami oraz samego procesu leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub podmiotów które za Twoją zgodą, o ile taka sytuacją ma miejsce, opłacają usługi związane z Twoim leczeniem w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu płatności (Drogi Pacjencie taką instytucją płacącą w Twoim imieniu może być Twój Pracodawca, ubezpieczyciel itp.).

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7. Jeżeli będziesz chciał uzyskać kopię, lub skorzystać z prawa do przeniesienia swojej dokumentacji to pamiętaj, że zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez odrębne przepisy polskiego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO.

9. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.