‹ Dla Pacjenta

Programy profilaktyczne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOŻ-MED” w Poddębicach oprócz prowadzonej w ramach podstawowej, specjalistycznej i szpitalnej opieki zdrowotnej bierze udział w promocji zdrowia. Programy profilaktyczne wyznaczone i finansowane są głównie przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i samorządy terytorialne na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Umożliwiają one korzystanie pacjentom z licznych akcji.

Wczesne wykrycie choroby umożliwia uniknięcie poważnych następstw przez odpowiedni styl życia i ukierunkowane postępowanie profilaktyczne i lecznicze.

W profilaktyce zdrowotnej wyróżniamy następujące etapy:

  • profilaktyka wczesna (utrwalenie prawidłowych wzorców stylu życia)
  • profilaktyka pierwotna (kontrolowanie czynników ryzyka w odniesieniu do osób zdrowych)
  • profilaktyka wtórna (zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie)
  • profilaktyka III fazy (zahamowanie postępu choroby i ograniczenie powikłań).

Edukacja zdrowotna ma na celu uczyć ludzi w jaki sposób mają dbać o własne zdrowie. Stanowi ona kluczową rolę w szeroko rozumianej profilaktyce.

W NZOZ „MOŻ-MED” realizowane są programy profilaktyczne od 2007 roku. W działalności placówki znalazły się programy oparte na wytycznych ogólnych opracowanych przez NFZ oraz związane z programami polityki zdrowotnej województwa łódzkiego.

Skip to content