‹ Dla Pacjenta

Informacje dla Pacjenta

IKP – Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)  to rewolucyjne narzędzie w systemie ochrony zdrowia, ma ułatwić pacjentom wygodne korzystanie z usług cyfrowych i uporządkować rozproszone dotąd informacje medyczne o naszym stanie zdrowia w jednym miejscu. To bezpłatne konto ma każdy, kto ma PESEL. Wystarczy się tylko zalogować.

Internetowe Konto Pacjenta udostępnia Ci informacje o Twoim przeszłym, aktualnym lub planowanym leczeniu i pozwala załatwić szereg spraw bez konieczności wizyty w przychodni lub poradni.

Znajdziesz tu informacje o:

 • e-receptach wystawionych, zrealizowanych, a także o tych, które zostały zrealizowane częściowo
 • dawkowaniu leku, który przepisał  Ci  lekarz
 • historii Twoich wizyt w przychodni/u lekarza
 • pomocy, jakiej Ci udzielono, a także, ile NFZ zapłacił za świadczenia
 • wystawionych skierowaniach i e-skierowaniach na badania lub skierowaniach do sanatorium i stanie ich realizacji
 • e-zwolnieniach i zaświadczeniach lekarskich wystawionych w związku z chorobą i macierzyństwem
 • Twoich szczepieniach
 • historii leczenia osoby bliskiej, która Cię do tego upoważniła — a także Twojego dziecka do 18. roku życia
 • o tym, kto i kiedy Cię zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, o wysokości opłaconych składek czy dacie zarejestrowania ostatniej składki
 • lekach (możesz sprawdzić każdy lek dopuszczony do obrotu w Polsce)
 • Twoich wyrobach medycznych zrefundowanych przez NFZ.

Poprzez IKP masz:

 • możliwość zmiany lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • możliwość upoważnienia kogoś do odbioru Twoich recept lub wglądu do Twojej dokumentacji medycznej
 • możliwość zamówienia e-recepty na stałe leki
 • możliwość złożenia wniosku o wydanie EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • możliwość uzyskania e-skierowania na odpowiednie badania w ramach programu Profilaktyka 40 plus.

Na Internetowym Koncie Pacjenta są też funkcjonalności uruchomione po to, by łatwiej Ci było zarządzać Twoim zdrowiem w czasie pandemii: 

 • wynik Twojego testu na koronawirusa (obecnie wykonuje go lekarz POZ lub szpital)
 • informacja o podanych kolejnych dawkach szczepienia przeciw COVID-19
 • do pobrania: Unijny Certyfikat COVID (UCC), który potwierdza zaszczepienie przeciw COVID19, negatywny wynik testu na koronawirusa lub fakt bycia ozdrowieńcem.

Dzięki IKP możesz:

 • zobaczyć e-receptę wystawioną przez lekarza, pielęgniarkę lub położną — zarówno po wizycie, jak i po konsultacji przez telefon — bez konieczności odbierania jej osobiście w przychodni
 • otrzymywać e-mailem lub SMS-em powiadomienia o przepisanych e-receptach i e-skierowaniach — by móc realizować e-recepty i e-skierowania z telefonem w ręku
 • sprawdzić i pobrać otrzymane e-recepty i e-skierowania
 • zamówić e-receptę na stałe leki
 • upoważnić bliską osobę do dostępu do Twoich danych, załatwiania spraw w Twoim imieniu (np. do odbioru e-recepty) 
 • dowiedzieć się, gdzie możesz się leczyć
 • wyrazić zgodę na określone świadczenia zdrowotne, np. inwazyjne zabiegi chirurgiczne
 • wybrać lub zmienić lekarza, pielęgniarkę i/lub położną podstawowej opieki zdrowotnej
 • udostępnić placówce medycznej lub pracownikowi medycznemu swoje e-recepty i e-skierowania, a aptece lub punktowi aptecznemu e-recepty i informacje o lekach wykupionych na receptę
 • złożyć wniosek o wydanie EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • pobrać Unijny Certyfikat COVID (UCC), który potwierdza zaszczepienie przeciw COVID19, negatywny wynik testu na koronawirusa lub fakt bycia ozdrowieńcem
 • wypełnić ankietę, dzięki której dostaniesz skierowanie na badania (dla osób po 40. roku życia).

Kto może korzystać z Internetowego Konta Pacjenta?

Osoby pełnoletnie, mogące potwierdzić swoją tożsamość w internecie (np. przez profil zaufany lub usługę bankową mojeID lub e-dowód). Internetowe Konto Pacjenta ma każdy, kto ma PESEL. Małoletni, od 16. roku życia, mają wgląd do swojego IKP, ale nie mają możliwości decydowania np. o wyborze lekarza czy zabiegach.