Ankieta Satysfakcji Pacjentów

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety odnośnie jakości świadczonych przez nas usług.

Szanowni Państwo,
Bardzo zależy nam na dobrej, bezpiecznej i zgodnej z aktualnie obowiązującymi standardami medycznymi opiece zdrowotnej w naszej jednostce.

Wszystkie swoje opinie, skargi, wnioski oraz podziękowania możecie Państwo przesyłać do nas w formie elektronicznej na adres: biuro@mozmed.pl
lub na adres pocztowy: ul. Miła 27, 99-200 Poddębice.

Ważne są dla nas także opinie Państwa na temat naszej jednostki. Przesyłając do nas Ankietę Satysfakcji Pacjenta pomagacie Państwo nam usprawnić, zmienić elementy opieki zdrowotnej, które przeszkadzały Państwu podczas leczenia/pobytu. Wszystkie uwagi i refleksje są rozpatrywane przez Właścicieli NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach.

Wypełnij ankietę

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zadowolenie pacjenta korzystającego z usług świadczonych przez NZOZ MOŻ-MED, chcielibyśmy poznać Państwa opinię dotyczącą poniższych zagadnień.

Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania w niej zawarte.

Skip to content