‹ Dla pacjenta 

D. Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców powiatu poddębickiego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOŻ-MED” s.j. Możdżan w Poddębicach informuje, iż nasza placówka przystąpiła do realizacji projektu pt.: „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców powiatu poddębickiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej to kwota: 228 85,37 zł.

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. – 30.09.2020 r.

Obszar realizacji projektu: powiat poddębicki

Więcej informacji pod numerem telefonu: 43 678 98 99

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOŻ-MED” s.j. Możdżan w Poddębicach informuje, iż nasza placówka przystąpiła do realizacji projektu pt.: „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców powiatu poddębickiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej to kwota: 228 85,37 zł.

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. – 30.09.2020 r.

Obszar realizacji projektu: powiat poddębicki

Projekt adresowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, powyżej 50 roku życia, ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w szczególności:

 • z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi i/lub ograniczeniem ruchowości w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów i innych artropatii,
 • z chorobami kręgosłupa,
 • z chorobami tkanek miękkich (mięśni, powięzi i ścięgien),

których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym. Projekt ukierunkowany jest na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodów czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

W projekcie wezmą udział pacjenci z następujących poradni POZ, z terenu powiatu poddębickiego:

 • NZOZ „MOŻ-MED” Poddębice,
 • SP ZOZ Dalików,
 • NZOZ Ośrodek Zdrowia Wartkowice,
 • NZOZ „ADRIAMED” Pęczniew,

którym lekarz POZ wystawi Zalecenie udziału w projekcie – Załącznik A.

O ostatecznej kwalifikacji do programu decyduje lekarz udzielający porady rehabilitacyjnej (weryfikacja pacjenta, pod kątem spełnienia kryteriów włączenia do Programu).

Program dla każdego pacjenta składać się będzie z:

 • rehabilitacji z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej (maksymalnie 5 zabiegów dziennie przez okres 15 dni),
 • 4 warsztatów psychoedukacyjnych, prowadzonych przez dietetyka i psychologa.

Przez cały okres realizacji Programu każdy pacjent będzie miał możliwość kontaktu z wyznaczonym do tego celu członkiem zespołu.

Maksymalnie w ciągu 2 tygodni od zakończenia cyklu rehabilitacji oraz po odbyciu warsztatów psychoedukacyjnych w ramach Programu, pacjent zgłosi sią na końcową paradę lekarską, na której przeprowadzona zostanie ocena skuteczności zastosowanych interwencji (m.in. ocenione zostaną dolegliwości bólowe). Po około 3 miesiącach od końcowej konsultacji, pacjent zostanie zaproszony na kolejną rehabilitacyjną poradę lekarską, której celem będzie ocena skuteczności zastosowanych wcześniej interwencji.

Wszystkie świadczenia w ramach Programu będą realizowane przez zespół specjalistów ściśle współpracujący z lekarzem; w skład zespołu wchodzić będą: pielęgniarka, dietetyk, fizjoterapeuta i psycholog.

Projekt skierowany jest do następujących osób (spełniających łącznie następujące warunki):

 1. pacjentów powyżej 50 roku życia, ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, posiadających wskazania i których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym. W projekcie mogą brać udział pacjenci, których lekarz prowadzący (lekarz POZ) wyrazi pisemną zgodę na uczestnictwo w projekcie (Zalecenie udziału – załącznik A),
 2. osób zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego,
 3. osób uczących się/pracujących/zamieszkujących na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 4. osób narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych,
 5. pacjentów:

– z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi i/lub ograniczeniem ruchowości w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów i innych artropatii,

– z chorobami kręgosłupa,

– z chorobami tkanek miękkich (mięśni, powięzi i ścięgien)

 • osób, których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym,
 • osób w wieku aktywności zawodowej tzn. osób powyżej 15 roku życia, które zaliczają się do grupy osób pracujących/pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych) poszukujących pracy i zainteresowanych jej podjęciem.

REKRUTACJA:

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w naborze ciągłym od 01.05.2018 r. do 30.04.2020 r.

Zgłoszenie do projektu nastąpi na podstawie dokumentacji od lekarza POZ, z następujących poradni współpracujących z Beneficjentem:

– NZOZ „MOŻ-MED” w Poddębicach,

– SP ZOZ Dalików,

– NZOZ Ośrodek Zdrowia Wartkowice,

– NZOZ „ADRIAMED” Pęczniew.

Lekarz POZ, informując pacjenta o możliwości udziału w Programie, wystawi mu „Zalecenie udziału w Programie” (załączniki A).

Kolejnym etapem będzie pierwsza rehabilitacyjna porada lekarska pod kątem ostatecznej kwalifikacji pacjenta do Programu oraz w przypadku kwalifikacji ustalenia programu usprawnienia leczniczego (m. in. wystawienia zlecenia na zabiegi fizjoterapeutyczne).

Konsultacje będą wyznaczane po uprzednim umówieniu się na termin wizyty – telefonicznie, osobiście, drogą elektroniczną.

Pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby niepełnosprawne, zamieszkujące na terenie obszarów wiejskich oraz z miejscowości <20 000 mieszkańców na obszarów słabo zaludnionych.

KONTAKT:

Biuro Projektu:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOŻ-MED” s.j. Możdżan, ul. Miła 27, 99-200 Poddębice, telefon: 43 678-98-99, fax: 43 655-73-43, e-mail: mozmed.poczta.pl@vp.pl 

Skip to content