Oddział Rehabilitacyjny

ODDZIAŁ REHABILITACYJNY

Oddział Rehabilitacyjny działa w strukturze Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MOŻ-MED” Spółka Jawna Możdżan od 2012 roku. Pacjenci w trakcie pobytu w Oddziale zakwaterowani są w pokojach 1- 2- i 3-osobowych, każdy wyposażony w łazienkę. Cały obiekt zakładu leczniczego wyposażony jest w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (szerokie drzwi, podjazdy, winda, toalety dla niepełnosprawnych)

 

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową może być wystawione przez:

1) lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych igeriatrycznych;

2)w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Skierowania do Oddziału Rehabilitacyjnego nie mogą być wystawiane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Zabiegi rehabilitacyjne odbywają się  przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed- i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie dla każdego pacjenta.

Zapewniamy pomoc lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych – na wezwanie pielęgniarki.

 

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego pacjenta wynosi maksymalnie do 6 tygodni – w zależności od wskazań medycznych.

 

W ramach pobytu w Oddziale Rehabilitacyjnym wykonywane są następujące rodzaje zabiegów:

  • Fizykoterapia

* galwanizacja

* jonoforeza

* diadynamik

* TENS

* prądy interferencyjne

* prądy Trauberta

* Prądy Kotz’a

* elektrostymuklacja

* laser punktowy

* laser punktowy wysokoenergetyczny

* laser skaner

* lampa Sollux

* pole magnetyczne

* Terapuls – pole magnetyczne wysoliej częstotliwości

* ultradźwięki

* sucha kąpiel kwasowęglowa

* Fala uderzeniowa

* Salus – Talent – głeboka stymulacja elektromagnetyczna.

  • Krioterapia

* krioterapia (ciekły azot)

* krioterapia (miejscowa elektrycznie schłodzonym powietrzem)

  • kinezyterapia

* ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne

* ćwiczenia czynne w odciążeniu kończyn górnych i dolnych

* ćwiczenia samowspomagane kończyn

* ćwiczenia bierne mechaniczne kończyny dolnej i górnej (szyna)

* wyciąg mechaniczny kręgosłupa szyjnego lub lędźwiowego

  • Hydroterapia

* kąpiele wirowe kończyn

* kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa

  • Masaż leczniczy

* masaż ręczny kręgosłupa (częściowy)

* masaż ręczny całego kręgosłupa

* masaż mechaniczny – Aquavibron

* masaż mechaniczny – łóżko wodne

* masaż mechaniczny – fotel

* masaż mechaniczny limfatyczny kończyn górnych lub dolnych – BOA

* masaż limfatyczny mechaniczny kończyn dolnych i dolnego odcinka kręgosłupa – BOA

* masaż mechaniczny stóp

 

Szczegóły organizacyjne znajdują się w dokumencie „Regulamin wewnętrzny Oddziału Rehabilitacyjnego” (do pobrania).