Postępowania przetargowe

 

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE

 

Dostawa materiałów wykorzystywanych do prowadzenia terapii zajęciowej II

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na dostawę materiałów wykorzystywanych w terapii zajęciowej dla pacjentów przebywających w Dziennym Domu Opieki Medycznej.

Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów wykorzystywanych do pr

Załącznik nr 1 – wzór oferty środki do terapii zajęciowej

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Rozstrzygnięcie – materiały do terapii zajęciowej

 

Dostawa materiałów wykorzystywanych w usprawnianiu ruchowym  II

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na dostawę materiałów wykorzystywanych w usprawnianiu ruchowym dla pacjentów przebywających w Dziennym Domu Opieki Medycznej.

Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

Zapytanie ofertowe dostawę materiałów wykorzystywanych w uspraw

Załącznik nr 1 – wzór oferty środki do rehabilitacji ruchowej

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Rozstrzygnięcie – materiały do usprawniania ruchowego

 

Dostawa materiałów wykorzystywanych do prowadzenia terapii zajęciowej – postępowanie odwołane.

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na dostawę materiałów wykorzystywanych w terapii zajęciowej dla pacjentów przebywających w Dziennym Domu Opieki Medycznej.

Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

Zapytanie ofertowe – materiały do terapii zajęciowej

Załącznik nr 1 – wzór oferty środki do terapii zajęciowej

Załącznik nr 2 – wzór umowy

 

Dostawa materiałów wykorzystywanych w usprawnianiu ruchowym – postępowanie odwołane.

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na dostawę materiałów wykorzystywanych w usprawnianiu ruchowym dla pacjentów przebywających w Dziennym Domu Opieki Medycznej.

Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

Zapytanie ofertowe – materiały usprawnianie ruchowe

Załącznik nr 1 – wzór oferty środki do rehabilitacji ruchowej

Załącznik nr 2 – wzór umowy

 

 

Świadczenie usług w zakresie badań diagnostycznych do Całościowej Oceny Geriatrycznej

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na świadczenie usług w zakresie badań diagnostycznych do Całościowej Oceny Geriatrycznej pacjentów przebywających w Dziennym Domu Opieki Medycznej.

Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

Zapytanie ofertowe – badania diagnostyczne

Załącznik nr 1 – wzór oferty badania diagnostyczne

Załącznik nr 2 – wzór umowy badania diagnostyczne

Rozstrzygnięcie badania diagnostyczne

 

Personel medyczny realizujący świadczenia opieki zdrowotnej w Dziennym Domu Opieki Medycznej – farmaceuta

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. “Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na zapewnienie personelu medycznego realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w Dziennym Domu Opieki Medycznej.
Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

zapytanie ofertowe farmaceuta

Załącznik nr 1 – wzór oferty farmaceuta

Załącznik nr 2 – wzór umowy personel medyczny

Rozstrzygnięcie – farmaceuta

 

 

Personel medyczny realizujący świadczenia opieki zdrowotnej w Dziennym Domu Opieki Medycznej – terapeuta zajęciowy

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. “Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na zapewnienie personelu medycznego realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w Dziennym Domu Opieki Medycznej.
Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

Załącznik nr 1 – wzór oferty terapeuta zajeciowy

Zapytanie ofertowe – terapeuta zająciowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy personel medyczny

Rozstrzygnięcie – terapeuta zajęciowy

 

Zapewnienie transportu pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej przy NZOZ “MOŻ-MED” w Poddębicach

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na zapewnienie transportu pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej przy NZOZ “MOŻ-MED” w Poddębicach.

Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

Zapytanie ofertowe transport

Załącznik nr 1 – wzór oferty transport

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie o prowadzeniu działalnosci gospodarczej

Rozstrzygnięcie – transport

 

 

Opracowanie graficzne, skład, wydruk oraz dostawa poradnika edukacyjnego

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na opracowanie graficzne, skład, wydruk oraz dostawę poradnika edukacyjnego dla opiekunów osób niesamodzielnych, w tym starszych..

Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

zapytanie ofertowe na wydruk poradnika

Załącznik nr 1- wzór oferty druk poradnika

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie o prowadzeniu działalnosci gospodarczej

Rozstrzygnięcie – wydruk poradnika

 

 

Opracowanie poradnika edukacyjnego dla opiekunów osób niesamodzielnych, w tym starszych

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na opracowanie poradnika edukacyjnego dla opiekunów osób niesamodzielnych, w tym starszych.

Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

Zapytanie ofertowe na opracowanie poradnika dla DDOM

Załącznik nr 1 – wzór oferty opracowanie poradnika

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie o prowadzeniu działalnosci gospodarczej

Rozstrzygnięcie – opracowanie poradnika

 

 

Dostawa wyrobów medycznych dla Dziennego Domu Opieki Medycznej

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na dostawę wyrobów medycznych dla Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

zapytanie ofertowe wyrobry medyczne

Załącznik nr 1 – wzór oferty wyroby medyczne

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie o prowadzeniu działalnosci gospodarczej

Rozstrzygnięcie – wyroby medyczne

Dostawa środków do terapii zajęciowej dla Dziennego Domu Opieki Medycznej

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na dostawę środków do terapii zajęciowej dla Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

zapytanie ofertowe środki do terapii zajęciowej

Załącznik nr 1 – wzór oferty środki do terapii zajęciowej

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie o prowadzeniu działalnosci gospodarczej

Rozstrzygnięcie – środki do terapii zajęciowej

Dostawa środków higieniczno – pielęgnacyjnych dla Dziennego Domu Opieki Medycznej

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na dostawę środków higieniczno – pielęgnacyjnych dla Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

zapytanie ofertowe środki higieniczno-pielęgnacyjne

Załącznik nr 1 – wzór środki higieniczne

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie o prowadzeniu działalnosci gospodarczej

Rozstrzygnięcie – środki piel.-hig.

 

Dostawa środków do rehabilitacji ruchowej dla Dziennego Domu Opieki Medycznej

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na dostawę środków do rehabilitacji ruchowej dla Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

zapytanie ofertowe środki do prowadzenia rehabilitacji

Załącznik nr 1 – wzór oferty środki do rehabilitacji ruchowej

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie o prowadzeniu działalnosci gospodarczej

Rozstrzygnięcie – środki do rehabilitacji ruchowej

 

Dostawa materiałów gospodarczych dla Dziennego Domu Opieki Medycznej

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na dostawę materiałów gospodarczych dla Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

zapytanie ofertowe materiały gospodarcze

Załącznik nr 1 – wzór oferty materiały gospodarcze

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie o prowadzeniu działalnosci gospodarczej

Rozstrzygnięcie – materiały gospodarcze

 

 

Dostawa leków doraźnych, pierwszej pomocy i wyposażenie zestawu przeciwwstrząsowego dla Dziennego Domu Opieki Medycznej

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na dostawę leków doraźnych, pierwszej pomocy i wyposażenie zestawu przeciwwstrząsowego dla Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

zapytanie ofertowe leki doraźne pierwszej pomocy

Załącznik nr 1 – wzór oferty leki

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie o prowadzeniu działalnosci gospodarczej

Rozstrzygnięcie – leki doraźne

 

Świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych do Całościowej Oceny Geriatrycznej

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych do Całościowej Oceny Geriatrycznej pacjentów przebywających w Dziennym Domu Opieki Medycznej.

Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

Zapytanie ofertowe – badania laboratoryjne

Załącznik nr 1 – wzór oferty badania laboratoryjne

Załącznik nr 2 – wzór umowy badania laboratoryjne

Załącznik nr 3 – oświadczenie o prowadzeniu działalnosci gospodarczej

Rozstrzygnięcie – badania laboratoryjne

 

Świadczenie usług w zakresie badań diagnostycznych do Całościowej Oceny Geriatrycznej

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na świadczenie usług w zakresie badań diagnostycznych do Całościowej Oceny Geriatrycznej pacjentów przebywających w Dziennym Domu Opieki Medycznej.

Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

Zapytanie ofertowe – badania diagnostyczne

Załącznik nr 1 – wzór oferty badania diagnostyczne

Załącznik nr 2 – wzór umowy badania diagnostyczne

 

 

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania obiadów dla pacjentów DDOM

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania obiadów dla pacjentów przebywających w Dziennym Domu Opieki Medycznej.

Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

Zapytanie ofertowe – obiady

Załącznik nr 1 – wzór oferty posiłki

Załącznik nr 2 – wzór umowy posiłki

Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych prac

Rozstrzygnięcie – obiady

 

 

 

Personel medyczny realizujący świadczenia opieki zdrowotnej w Dziennym Domu Opieki Medycznej – dietetyk

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez dietetyka  realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w Dziennym Domu Opieki Medycznej.

Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

Zapytanie ofertowe dietetyk

Załącznik nr 1 – wzór oferty dietetyk

Załącznik nr 2 – wzór umowy dietetyk

Rozstrzygnięcie dietetyk

 

Personel medyczny realizujący świadczenia opieki zdrowotnej w Dziennym Domu Opieki Medycznej

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. “Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na zapewnienie personelu medycznego realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w Dziennym Domu Opieki Medycznej.
Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

Zapytanie ofertowe – personel medyczny

Załącznik nr 1 – wzór oferty farmaceuta

Załącznik nr 1 – wzór oferty fizjoterapeuta

Załącznik nr 1 – wzór oferty mgr fizjoterapii

Załącznik nr 1 – wzór oferty geriatra

Załącznik nr 1 – wzór oferty lekarz specjalista rehabilitacja

Załącznik nr 1 – wzór oferty logopeda

Załącznik nr 1 – wzór oferty opiekun medyczny

Załącznik nr 1 – wzór oferty pielęgniarka koordynujaca

Załącznik nr 1 – wzór oferty pielęgniarka odcinkowa

Załącznik nr 1 – wzór oferty psycholog

Załącznik nr 1 – wzór oferty terapeuta zajeciowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy personel medyczny

Załącznik 3 – szczegółowe wymagania personel medyczny

Rozstrzygnięcie – fizjoterapeuta

Rozstrzygnięcie – lekarz geriatra

Rozstrzygnięcie – lekarz rehabilitacji

Rozstrzygnięcie – logopeda

Rozstrzygnięcie mgr fizjoterapii

Rozstrzygnięcie – opiekun medyczny

Rozstrzygnięcie – pielęgniarka koordynująca

Rozstrzygnięcie – pielęgniarka odcinkowa

Rozstrzygnięcie – psycholog

Rozstrzygnięcie – terapeuta zajęciowy

 

Doposażenie w sprzęt obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Opieki Medycznej

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na dostawę aparatu do terapii impulsowym polem magnetycznym wielkiej częstotliwości dla Dziennego Domu Opieki Medycznej.
Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

Zapytanie ofertowe – pole magnetyczne

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie o prowadzeniu działalnosci gospodarczej

Rozstrzygnięcie – pole magnetyczne

 

 

Dostawa i montaż windy dla Dziennego Domu Opieki Medycznej

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności i składania ofert na dostawę i montaż windy dla Dziennego Domu Opieki Medycznej.
Wszelkie wymagania co do przedmiotu zapytania w załącznikach.

Zapytanie ofertowe – winda

Zał. Nr 1 – Wzór zapytania ofertowego

Zał. Nr 2 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Załącznik nr 3

Rozstrzygnięcie – winda