Poradnie Specjalistyczne

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOŻ-MED” Spółka Jawna Możdżan realizuje porady specjalistyczne w następujących poradniach:

– poradnia neurologiczna,
– poradnia kardiologiczna,
– poradnia diabetologiczna
– poradnia rehabilitacyjna.

Do każdej z wyżej wymienionych poradni wymagane jest skierowanie od lekarza POZ. Pacjent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania może być dostarczony osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłany pocztą.
W przypadku niedostarczenia skierowania w ww. terminie, pacjent zostaje automatycznie skreślony z listy oczekujących.
Lekarz POZ kierujący pacjenta do lekarza specjalisty, zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

Sposoby rejestracji do poradni specjalistycznej:
– osobiście,
– telefonicznie: 43 678 98 99
– e-mail: mozmed.poczta.pl@vp.pl
– za pośrednictwem osób trzecich.

W A Ż N E !
JEŚLI NIE MOŻESZ STAWIĆ SIĘ W WYZNACZONYM TERMINIE LUB REZYGNUJESZ Z PORADY, POINFORMUJ O TYM FAKCIE REJESTRACJĘ PORADNI W JAK NAJKRÓTSZYM CZASIE.

W ramach porad udzielanych w poradniach specjalistycznych wykonujemy następujące badania diagnostyczne:
– badania laboratoryjne,
– badania RTG,
– badanie Doppler naczyń,
– próba wysiłkowa,
– USG serca (Echo),
– Holter EKG,
– Holter RR (ciśnieniowy),
– badanie EEG,
– EKG,
– USG.
O potrzebie skierowania na badanie decyduje lekarz. Badania diagnostyczne, na które kieruje lekarz specjalista, wykonywane są na podstawie skierowania w miejscu wskazanym przez lekarza.
Na badania takie jak rezonans czy tomografia, również kieruje lekarz z poradni specjalistycznej. Pacjent może je jednak wykonać w wybranej przez siebie pracowni.