Fizjoterapia

PRACOWNIA FIZJOTERAPII

Godziny pracy pracowni

poniedziałek – piątek

08.00 – 18.00

 

Pracownia fizjoterapii oferuje zabiegi z zakresu:

 

  • fizykoterapii

* galwanizacja

* jonoforeza

* diadynamik

* TENS

* prądy interferencyjne

* prądy Trauberta

* Prądy Kotz’a

* elektrostymuklacja

* laser punktowy

* laser punktowy wysokoenergetyczny

* laser skaner

* lampa Sollux

* pole magnetyczne

* Terapuls – pole magnetyczne wysoliej częstotliwości

* ultradźwięki

* sucha kąpiel kwasowęglowa

* Fala uderzeniowa

* Salus – Talent – głeboka stymulacja elektromagnetyczna.

 

  • krioterapii

* krioterapia (ciekły azot)

* krioterapia (miejscowa elektrycznie schłodzonym powietrzem)

 

  • kinezyterapii

* ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne

* ćwiczenia czynne w odciążeniu kończyn górnych i dolnych

* ćwiczenia samowspomagane kończyn

* ćwiczenia bierne mechaniczne kończyny dolnej i górnej (szyna)

* wyciąg mechaniczny kręgosłupa szyjnego lub lędźwiowego

 

  • hydroterapii

* kąpiele wirowe kończyn

* kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa

 

  • masażu leczniczego

* masaż ręczny kręgosłupa (częściowy)

* masaż ręczny całego kręgosłupa

* masaż mechaniczny – Aquavibron

* masaż mechaniczny – łóżko wodne

* masaż mechaniczny – fotel

* masaż mechaniczny limfatyczny kończyn górnych lub dolnych – BOA

* masaż limfatyczny mechaniczny kończyn dolnych i dolnego odcinka kręgosłupa – BOA

* masaż mechaniczny stóp

 

Wykonujemy zabiegi w ramach umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz komercyjnie.

 

 

Rehabilitacja realizowana jest:

– W warunkach ambulatoryjnych:

fizjoterapia ambulatoryjna

Skierowanie do na zabiegi fizjoterapeutyczne może być wystawione przez każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Zlecenie należy zarejestrować w pracowni fizjoterapii w ciągu 30 dni od daty wystawienia w celu ustalenia terminu rehabilitacji. Jeśli nie zgłosimy się ze skierowanie w przeciągu 30 dni od jego wystawienia – traci ono ważność.

Pacjent ma prawo do fizjoterapii – w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych, nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

 

– W warunkach domowych:

fizjoterapia domowa

Zabiegi w warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do przychodni, a wymagają rehabilitacji leczniczej. Zabiegi te są wykonywane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie takie należy również zarejestrować w pracowni fizjoterapii w terminie 30 dni od wystawienia.

 

Czas trwania rehabilitacji w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

 

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 

– ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;

– ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);

– uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;

– chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;

–  chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;

–  urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;

–  osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

 

W przypadku skierowań z instytucji nie posiadających umowy z NFZ istnieje możliwość wykupienia zabiegów (zgodnie z cennikiem dostępnym w rejestracji przychodni).

DSC_0819 DSC_0592 DSC_0589 DSC_0587 DSC_0574