‹ Ambulatorium 

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna NZOZ „MOŻ-MED” zajmuje się profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem chorób układu krążenia.

Zakres działalności poradni to:
• koordynacja leczenia dietetycznego, farmakologicznego oraz rehabilitacji kardiologicznej,
• monitorowanie parametrów chorób układu krążenia,
• opracowywanie indywidualnych planów diagnostyki i leczenia,
• ścisła współpraca z zespołem kardiologów Szpitala im. Biegańskiego w Łodzi,
• kompleksowa informacja na temat procesu leczenia.

W poradni wykonuje się komplet nieinwazyjnych badań kardiologicznych, tzw. złoty standard, do którego zalicza się:

Ultrasonografia serca (Echokardiografia):

EKG – elektrokardiogram to rutynowe badanie „Echo Serca” jest obecnie rutynowym badaniem we współczesnej diagnostyce schorzeń sercowo-naczyniowych. Echokardiografia (echo serca) pozwala w sposób nieinwazyjny ocenić budowę serca i dużych naczyń krwionośnych, wady zastawkowe, zaburzenia kurczliwości i miejsca akinezy pozawałowej. Istotnie prognostyczna jest wartość tzw. EF czyli frakcji wyrzutowej serca dla oceny siły skurczu mięśnia sercowego jako najważniejszej pompy serca.wykonywane u wszystkich pacjentów. EKG to zapis czynności elektrycznej serca, która rejestruje pracę serca, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa (bloki), przerosty komór oraz niedotlenienie w postaci uniesienia zespołów ST-T (zawał) lub przeciążenie mięśnia sercowego.

Próba wysiłkowa:

Badanie wysiłkowe EKG (inaczej test wysiłkowy EKG – próba wysiłkowa) polega na ocenie zmian zachodzących w sercu podczas wysiłku fizycznego. W zapisie EKG pojawiają się zmiany, które nie występują w EKG spoczynkowym. Badanie wykonuje się przy diagnostyce choroby niedokrwiennej serca, po zawale mięśnia sercowego, po balonikowaniu i stentowaniu naczyń wieńcowych, a także po operacji kardiochirurgicznej (by-pass).
W trakcie badania u osób chorych mogą pojawić się objawy niedokrwienia lub niewydolności serca (bóle w klatce piersiowej, duszność, zawroty głowy). Objawy najczęściej ustępują po zakończeniu badania.

24 – godzinny pomiar ciśnienia tętniczego (ABPM):

ABPM to całodobowe podstawowe badanie w diagnostyce nadciśnienia tętniczego.
Wskazania do badania to:
• podejrzenie nadciśnienia „białego fartucha”,
• podejrzenie nadciśnienia ukrytego,
• podejrzenie nieprawidłowych wartości ciśnienia w nocy lub nad ranem,
• podejrzenie hipotonii, szczególnie podczas terapii hipotensyjnej,
• ustalenie wskazań do leczenia hipotensyjnego w nadciśnieniu granicznym,
• ustalenie skuteczności leczenia (nadciśnienie tętnicze oporne).

24 – godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera:

Badanie EKG metodą Holtera to 24 godzinne monitorowanie pracy serca.
Wskazania do badania to:
• zaburzenia rytmu serca (diagnostyka kołatania serca, szybkiego bicia serca, nierównego bicia serca),
• blok serca (nieprawidłowo wolna praca serca),
• choroba niedokrwienna serca,
• ocena pracy stymulatora serca u osób ze wszczepionym rozrusznikiem (stymulatorem) serca,
• omdlenia i zasłabnięcia – poszukiwanie przyczyn kardiologicznych.
Badanie EKG metodą Holtera jest modyfikacją podstawowego badania EKG.