‹ Ambulatorium

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Godziny pracy poradni poniedziałek – piątek: 08:00-18:00

NZOZ „MOŻ-MED” świadczy usługi medyczne w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) realizowane przez:

lekarza POZ

pielęgniarkę POZ

położną POZ

Świadczenia udzielane są osobom ubezpieczonym, którzy złożyli w naszym podmiocie deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ.

Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ może mieć miejsce nie częściej niż trzy razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do dokonania opłaty. Opłaty nie wymaga zmiana wymuszona czynnikami niezależnymi od pacjenta.

 

Pobierz deklaracje:

Sposoby rejestracji do lekarza POZ:

Zakres opieki sprawowanej przez lekarza POZ:

1. Badania i porady lekarskie
2. Badania diagnostyczne – decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz. Lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta
3. Obowiązkowe szczepienia ochronne
4. Transport sanitarny – w razie konieczności przewiezienia pacjenta z dysfunkcją narządu ruchu
5. Skierowania do poradni specjalistycznych lub na leczenie szpitalne
6. Skierowanie na leczenie rehabilitacyjne
7. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
8. Zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
9. Skierowanie do opieki długoterminowej
10. Zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (zlecenie wymaga potwierdzenia w oddziale wojewódzkim NFZ)
11. Recepty na leki – lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę), o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii
12. Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie

Zakres opieki sprawowanej przez lekarza POZ:

Pielęgniarka POZ obejmuje kompleksową opieką pacjenta, jego rodzinę i środowisko oraz wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ. Wykonuje zadania w zakresie profilaktyki i edukacji oraz świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne.

Zakres opieki sprawowanej przez położną POZ:

1. Edukacja kobiet w ciąży, przygotowanie do porodu
2. Opieka nad kobietą w okresie połogu (do 42 dnia po porodzie) i noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia
3. Opieka nad kobietami po operacji ginekologicznej lub onkologiczno – ginekologicznej (skierowanie wydaje lekarz z oddziału, w którym kobieta była operowana)
4. Opieka nad kobietą w okresie menopauzy
5. Promocja zdrowia i profilaktyka