‹ Opieka domowa

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 210 poz.2135) w art.15 określa, iż świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie, a jednocześnie wskazała prawo do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w tym prawo do opieki paliatywno – hospicyjnej.

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci pielęgniarską opieką długoterminową nie wymagają hospitalizacji w warunkach stacjonarnych, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne powinni zostać objęci systematyczną i intensywną opieką pielęgniarską udzielaną w warunkach domowych i realizowaną we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego złożona jest deklaracja wyboru.

Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:

zapewnienie pacjentom obłożnie chorym świadczeń w warunkach domowych

zapewnienie pacjentom obłożnie chorym świadczeń w warunkach domowych

Pielęgniarka w ramach opieki długoterminowej przede wszystkim

 • leczy rany i odleżyny, zmienia opatrunki, wymienia cewniki, podaje leki, podłącza kroplówki, robi zastrzyki
 • pomaga opiekunom chorego i uczy ich zasad pielęgnacji i codziennych czynności – mycie, zmiana pieluchomajtek,
  podawanie leków, karmienie
 • pomaga pionizować chorego, prowadzi ćwiczenia oddechowe i podstawowe ćwiczenia ogólnousprawniające
 • doradza, jak zdobyć potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny
 • edukuje bliskich w zakresie opieki nad chorym
 • przepisuje niektóre leki zgodnie z uprawnieniami, wypisuje skierowania na określone badania oraz zlecenia na wyroby
  medyczne (pieluchomajtki, wózki inwalidzkie, okulary i inne).

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:

 • otrzymali 40 punktów lub mniej w skali Barthel
 • nie są w ostrej fazie choroby psychicznej
 • nie korzystają równocześnie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum
  domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego
  (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-
  opiekuńczego).
Skip to content