‹ Opieka domowa

Hospicjum domowe

W ramach opieki nad pacjentem w hospicjum domowym świadczeń udziela:

lekarz POZ

pielęgniarka POZ

psycholog

fizjoterapeuta

Wizyty odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu (lekarz) i nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu (pielęgniarka). Wizyty psychologa i fizjoterapeuty – w zależności od stanu pacjenta – ustalane są przez lekarza.

Bezpłatnie przysługują badania zlecone przez lekarza hospicjum, ordynacja leków, a także wypożyczenie wyrobów medycznych.

Pacjentom hospicjum domowego nie przysługują świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej domowej oraz świadczenia rehabilitacji leczniczej udzielane w warunkach domowych.