‹ Dla Pacjenta

Informacje dla Pacjenta

e-WUŚ

Jak potwierdzić ubezpieczenie? Dokumenty i system „e-WUŚ”

EWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ.W placówkach, które korzystają z systemu eWUŚ, aby potwierdzić prawo do bezpłatnego leczenia wystarczy, że będziesz miał przy sobie dokument na podstawie którego zostanie zweryfikowany twój nr PESEL.

Twój numer PESEL to klucz do weryfikacji Twoich uprawnień – to dzięki niemu lekarz będzie mógł sprawdzić elektronicznie w systemie NFZ, czy masz aktualne prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, czy będzie mógł wypisać Ci bez obaw refundowaną receptę lub skierować na badania.
Podaj swój numer PESEL w rejestracji, a w ciągu kilku chwil Ty i Twój lekarz będziecie mieli pewność, że NFZ sfinansuje Twoje leczenie.

Jeżeli w rejestracji otrzymamy informację, że system e-WUŚ nie potwierdza naszego prawa do bezpłatnych świadczeń, nie oznacza to, że nie możemy skorzystać z zaplanowanej wizyty czy leczenia!

Jeśli pacjent jest przekonany, że ma prawo do świadczeń, może je potwierdzić za pomocą złożenia oświadczenia o prawie do świadczeń, które musi zawierać:

 • imię i nazwisko pacjenta,
 • adres zamieszkania,
 • podstawa prawna do świadczeń  np. emerytura, umowa o pracę,
 • numer PESEL,
 • dokument potwierdzający tożsamość.

 

W takiej sytuacji warto jednak sprawdzić informację o naszych (i zgłoszonych przez nas osób, np. dziecka, małżonka, wnuka) uprawnieniach do bezpłatnego leczenia u swojego pracodawcy, w ZUS-ie, KRUS-ie, urzędzie pracy, u zleceniodawcy. 

 

 e-WUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń — dlaczego?

Informacje o osobie ubezpieczonej mogły nie zostać przekazane przez inne instytucje do bazy NFZ albo osoba ubezpieczona nie zgłosiła członków swojej rodziny do ubezpieczenia.
W takiej sytuacji warto sprawdzić nasze (i zgłoszonych przez nas osób, np. dziecka, małżonka, wnuka) prawo do bezpłatnego leczenia.

Gdzie to wyjaśnić? U płatnika składek:

 • pracownik – u pracodawcy
 • zleceniobiorca (osoba zatrudniona na umowę-zlecenie) – u zleceniodawcy
 • emeryt i rencista – w ZUS lub KRUS
 • osoba, która pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne - w ZUS
 • osoba pobierająca zasiłek stały z pomocy społecznej – w ośrodku pomocy społecznej
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjny lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
 • przedsiębiorca – w ZUS
 • rolnik wraz z domownikami – w KRUS
 • osoby ubezpieczające się dobrowolnie - w NFZ
Skip to content